โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

E-Book คู่มือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองไผ่

E-Book คู่มือการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองไผ่ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2020-07-01  434

แผนผังห้องเรียน

แผนผังห้องเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-06-30   41

มาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

มาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

2020-06-22   591

ประกาศห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ม.4 ปี 2563

ประกาศรายชื่อห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

2020-06-20   1932

ประกาศห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ปี 2563

ประกาศรายชื่อห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-06-20   3230

[2020-06-26] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 1139

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล View : 302

[2020-05-17] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 189

[2020-04-27] ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา View : 387

[2020-03-27] ประกาศขอแจ้งปิดสถานที่ภายในสถานศึกษา View : 81

[2020-04-20] ประกาศแนวปฏิบัติการรับเอกสารระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) View : 83

[2020-03-19] ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ View : 58

[2020-03-18] ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน View : 67

[2020-07-03] 185/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย (กรกฎาคม - ตุลาคม) View : 14

[2020-07-03] 186/2563 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด (กรกฎาคม - ตุลาคม) View : 11

[2020-07-03] 187/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้าง (กรกฎาคม - ตุลาคม) View : 11

[2020-06-23] 183-2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 76

[2020-06-22] 178/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ View : 32

[2020-06-22] 170/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรการดูแลด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและสังคม View : 27

[2020-06-19] 177/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ View : 67

[2020-06-18] 169/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 View : 41

[2020-05-14] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 38

[2020-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 31

[2020-05-06] ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว View : 33

[2020-05-06] ร่างประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 40

      

            

    

ผู้บริหารโรงเรียน

นายพัชริน  ภู่ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

 

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.40

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.33

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.34
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.235.239.156
Online อยู่ : 15
วันนี้ 685
เมื่อวานนี้ 131
เดือนนี้ 3,434
ปีนี้ 3,518
รวมทั้งหมด
Record: 960 (01.07.2020)
( Counter 08-07-2020 )