โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2022-06-19] Phaitong Weekly #19/65 View : 17

[2022-06-13] Phaitong Weekly #18/65 View : 25

[2022-06-13] Phaitong Weekly #17/65 View : 29

[2022-06-13] Phaitong Weekly #16/65 View : 24

[2022-06-13] Phaitong Weekly #15/65 View : 24

[2022-05-13] ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 View : 51

[2022-04-12] โรงเรียนหนองไผ่ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) View : 77

[2022-03-31] ประชาสัมพันธ์และประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ View : 99

[2022-03-04] ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น View : 106

[2021-12-08] สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 View : 195

[2021-11-25] รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน View : 208

[2021-11-25] Best Practice View : 197

[2021-11-25] 4 ร. รุ่งโรจน์ MODEL View : 212

[2021-11-25] โรงเรียนหนองไผ่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง View : 196

[2021-11-25] แพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Official Teen Club View : 153

[2021-10-13] ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา View : 197

[2021-05-20] แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ View : 298

[2021-05-08] ประกาศแจ้งผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 View : 6443

[2021-05-02] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ View : 497

[2021-05-02] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครนักเรียน View : 381

[2021-04-22] การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 View : 762

[2021-04-22] ผลการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563 View : 310

[2021-03-27] ประกาศรายชื่อนักเรียนรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2563 View : 1504

[2021-03-15] การประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality” View : 376

[2021-03-10] เผยแพร่ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) View : 367

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.192.65.228
Online อยู่ : 4
วันนี้ 99
เมื่อวานนี้ 298
เดือนนี้ 1,338
ปีนี้ 15,834
รวมทั้งหมด
Record: 2488 (26.05.2022)
( Counter 06-07-2022 )