https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-07-17] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 339/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 View : 6

[2024-07-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 334/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2567 View : 9

[2024-07-12] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน “เทคนิคพิชิตการสอบ HSK” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย View : 19

[2024-06-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 303/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาจีน (Chinese Camp) ประจำปีการศึกษา 2567 View : 42

[2024-06-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ View : 45

[2024-06-26] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 293/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ View : 71

[2024-06-26] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 292/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ View : 80

[2024-06-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 300/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมและเยาวชนคนดีของแผ่นดิน View : 56

[2024-06-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 287/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) View : 49

[2024-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2567 View : 160

[2024-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 286/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 View : 153

[2024-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 285/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 View : 154

[2024-06-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 130/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ View : 178

[2024-06-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 248/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 223

[2024-06-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 227/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 243

[2024-06-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 226/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษา View : 225

[2024-05-30] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 241/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงงเรียนคุณภาพตามนโยบาย View : 252

[2024-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 234/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา 2567 View : 246

[2024-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 239/2567 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 234

[2024-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 238/2567 เรื่อง มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา View : 234

[2024-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 233/2567 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 236

[2024-05-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 224/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2567 View : 256

[2024-05-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 221/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 244

[2024-05-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 200/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล View : 245

[2024-05-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 199/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ View : 260

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.210.151.5
Online อยู่ : 5
วันนี้ 95
เมื่อวานนี้ 300
เดือนนี้ 5,617
ปีนี้ 5,989
รวมทั้งหมด
Record: 460 (11.07.2024)
( Counter 18-07-2024 )