โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-12-25] ที่ 473/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (IOC) ปีการศึกษา 2563 View : 452

[2020-12-25] ที่ 472/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 430

[2020-12-25] ที่ 471/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา View : 449

[2020-12-25] ที่ 468/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมถอดบทเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 460

[2020-12-25] ที่ 467/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขียนได้ ปีการศึกษา 2563 View : 440

[2020-12-24] รายชื่อคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2563 แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 View : 457

[2020-12-23] ที่ 464/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 430

[2020-12-21] ที่ 462/2563 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) View : 446

[2020-12-21] ที่ 454/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส View : 320

[2020-12-18] ที่ 453 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันแนะแนวการศึกษา สานสัมพันธ์ พี่พบน้อง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 View : 297

[2020-12-18] ที่ 439/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย View : 284

[2020-12-18] ที่ 434/2563 เรื่อง การอยู่เวรวันหยุด เพิ่มเติม View : 300

[2020-12-18] ที่ 433/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 288

[2020-12-18] ที่ 424/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ View : 307

[2020-12-18] ที่ 394/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้าง View : 306

[2020-12-18] ที่ 393/2563 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 322

[2020-12-18] ที่ 392/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 297

[2020-12-18] ที่ 391/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ร้อยใยรัก ถักสัมพันธ์ View : 286

[2020-12-18] ที่ 426/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการรายงานผลจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู ที่ยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะรายปีการศึกษา 2563 View : 326

[2020-12-18] ที่ 438/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์ EV3 View : 301

[2020-12-18] ที่ 452/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการนักภูมิศาสตร์น้อย (Little Geographer Camp) ครั้งที่ 3 View : 276

[2020-12-16] ที่ 440/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว View : 319

[2020-12-08] 435/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 View : 335

[2020-12-03] 430/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา View : 368

[2020-12-02] 428/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัดในโรงเรียน (การทำบุญตักบาตร) ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม View : 345

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.192.65.228
Online อยู่ : 4
วันนี้ 99
เมื่อวานนี้ 298
เดือนนี้ 1,338
ปีนี้ 15,834
รวมทั้งหมด
Record: 2488 (26.05.2022)
( Counter 06-07-2022 )