โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-05-27] 152/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประจำปีการศึกษา 2562 View : 23

[2020-05-14] 149/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีแพ็ค โรงเรียนหนองไผ่ View : 92

[2020-05-12] 146/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 View : 29

[2020-05-12] 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 View : 37

[2020-05-12] 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 32

[2020-05-09] 144/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดรายการผู้อำนวยการพบผู้ปกครอง View : 24

[2020-04-30] 132/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 40

[2020-04-27] 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 View : 55

[2020-04-27] 138/2563 เรื่อง มอบหมายงานบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 57

[2020-04-24] 137/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 37

[2020-04-27] 136/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน View : 33

[2020-04-22] 135/2563 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 33

[2020-03-26] 128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) View : 30

[2020-03-24] 127/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 View : 26

[2020-03-19] 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 63) View : 20

[2020-03-10] 119/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบงานและบุคลากรทะเบียนวัดผล (SGS) View : 16

[2020-02-28] 113/2563 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด (เพิ่มเติม) View : 23

[2020-02-28] 113/2563 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 24

[2020-02-28] 112/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 29

[2020-04-27] 111/2563 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ View : 17

[2020-04-27] 90/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 View : 17

[2020-02-11] 89/2563 เริ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 View : 18

[2020-02-11] 87/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 View : 17

[2020-01-31] 72/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 View : 16

[2020-01-31] 71/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ View : 18

ผู้บริหาร

นายพัชริน  ภู่ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

 

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.25

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

4.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

4.09
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.206.187.81
Online อยู่ : 1
วันนี้ 46
เมื่อวานนี้ 95
เดือนนี้ 3,348
ปีนี้ 3,966
รวมทั้งหมด
Record: 364 (03.05.2020)
( Counter 30-05-2020 )