https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 301/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีเปิดอาคารพลอยไพลิน View : 1160

[2022-01-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 307/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 View : 1125

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 305/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 1153

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) หลักสูตร Microsoft Data Science View : 1123

[2021-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่นักเรียน View : 1108

[2021-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 288/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน View : 1173

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 275/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 1129

[2021-12-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 274/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 1159

[2021-12-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 253/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 View : 901

[2021-11-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 260/2564 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา View : 873

[2021-11-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 257/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสำหรับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 View : 962

[2021-11-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 263/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 View : 941

[2021-11-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 254/2564 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 932

[2021-11-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 251/2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย (แก้ไขเพิ่มเติม1) View : 941

[2021-11-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 250/2564 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด (แก้ไขเพิ่มเติม2) View : 895

[2021-11-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 246/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองพันชมพูฟ้า View : 956

[2021-11-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 245/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา View : 901

[2021-11-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 240/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 921

[2021-11-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 242/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 964

[2021-11-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 235/2564 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง View : 1074

[2021-10-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 239/2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 883

[2021-10-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 238/2564 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 967

[2021-10-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 237/2564 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 882

[2021-10-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 232/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 911

[2021-10-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 223/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 View : 979

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.210.151.5
Online อยู่ : 2
วันนี้ 113
เมื่อวานนี้ 300
เดือนนี้ 5,635
ปีนี้ 6,007
รวมทั้งหมด
Record: 460 (11.07.2024)
( Counter 18-07-2024 )