https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-02-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ View : 617

[2024-02-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 2030

[2024-01-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ View : 79

[2024-01-12] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 View : 2087

[2023-10-27] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 739

[2023-10-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 696

[2023-09-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 View : 687

[2023-09-06] ประกาศผลคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) View : 194

[2023-08-26] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566 View : 217

[2023-08-15] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ View : 209

[2023-07-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 View : 269

[2023-09-21] ประกาศระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วย การปกครองนักเรียน พ.ศ. 2566 View : 437

[2023-05-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง View : 306

[2023-05-12] ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนใหม่และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 View : 7060

[2023-05-12] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 View : 677

[2023-05-11] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 View : 1460

[2023-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียน แผนการเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 2792

[2023-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 4870

[2023-05-08] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง สอบราคาร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) View : 598

[2023-05-08] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วยสวัสดิการร้านค้าจำหน่าย พุทธศักราช 2566 View : 279

[2023-05-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน View : 346

[2023-05-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ View : 327

[2023-04-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน View : 452

[2023-04-18] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน View : 305

[2023-04-18] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ View : 305

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.222.218.145
Online อยู่ : 3
วันนี้ 40
เมื่อวานนี้ 187
เดือนนี้ 8,320
ปีนี้ 16,916
รวมทั้งหมด
Record: 1273 (14.02.2024)
( Counter 26-02-2024 )