https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-06-12] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ประเภท ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 View : 112

[2024-05-16] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ View : 429

[2024-05-12] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การจัดห้องเรียนและรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 View : 3765

[2024-05-11] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ View : 826

[2024-05-08] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 View : 1614

[2024-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 2269

[2024-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ห้องเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 3499

[2024-05-03] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ View : 409

[2024-05-03] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ View : 303

[2024-05-02] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 View : 1411

[2024-04-20] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย View : 357

[2024-04-03] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 View : 1863

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 View : 1522

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 1467

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 View : 843

[2024-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 1852

[2024-03-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 3912

[2024-03-27] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 1787

[2024-03-26] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 View : 188

[2024-03-26] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 9813

[2024-03-20] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 2473

[2024-03-20] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 3587

[2024-03-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2567 View : 204

[2024-03-06] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง สอบราคาร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 View : 591

[2024-03-06] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วยสวัสดิการร้านค้าจำหน่ายอาหาร พุทธศักราช 2566 (ฉบับปรับปรุง) View : 184

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 100.28.227.63
Online อยู่ : 8
วันนี้ 382
เมื่อวานนี้ 654
เดือนนี้ 12,206
ปีนี้ 16,706
รวมทั้งหมด
Record: 818 (04.06.2024)
( Counter 22-06-2024 )