https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2023-09-06] ประกาศผลคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) View : 68

[2023-08-26] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566 View : 72

[2023-08-15] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ View : 79

[2023-07-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 View : 145

[2023-09-21] ประกาศระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วย การปกครองนักเรียน พ.ศ. 2566 View : 256

[2023-05-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดมเพื่อน้อง View : 197

[2023-05-12] ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียนใหม่และรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 View : 6699

[2023-05-12] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 View : 530

[2023-05-11] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 View : 1292

[2023-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียน แผนการเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 2575

[2023-05-08] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียน เลขที่ รหัสประจำตัวนักเรียน) View : 4589

[2023-05-08] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง สอบราคาร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) View : 455

[2023-05-08] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วยสวัสดิการร้านค้าจำหน่าย พุทธศักราช 2566 View : 172

[2023-05-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน View : 214

[2023-05-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ View : 189

[2023-04-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน View : 323

[2023-04-18] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน View : 191

[2023-04-18] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ View : 185

[2023-04-05] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 View : 2201

[2023-04-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 1138

[2023-04-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 View : 175

[2023-03-31] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 1684

[2023-03-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 3843

[2023-03-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 8249

[2023-03-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 3742

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.200.117.166
Online อยู่ : 1
วันนี้ 38
เมื่อวานนี้ 181
เดือนนี้ 7,480
ปีนี้ 7,480
รวมทั้งหมด
Record: 949 (07.09.2023)
( Counter 29-09-2023 )