โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-07-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ View : 17

[2022-06-29] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ View : 42

[2022-06-21] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ View : 70

[2022-06-29] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 View : 27

[2022-06-17] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 52

[2022-06-10] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนแบบบูรณาการโรงเรียนหนองไผ่ View : 32

[2022-06-01] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 90

[2022-05-13] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 View : 1184

[2022-05-12] ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระหว่างปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 View : 1089

[2022-05-07] รายชื่อนักเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 View : 762

[2022-05-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 962

[2022-04-23] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ม.4 View : 715

[2022-04-23] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ม.1 View : 1217

[2022-04-23] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 115

[2022-03-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 123

[2022-03-11] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 711

[2022-03-02] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง สอบราคาร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน View : 156

[2022-02-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 View : 1285

[2022-02-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา View : 1143

[2022-02-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนหนองไผ่ View : 154

[2022-02-11] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) View : 153

[2022-02-09] ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน View : 137

[2022-01-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 View : 176

[2021-12-08] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 1478

[2021-12-05] ประกาศโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 View : 214

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.192.65.228
Online อยู่ : 4
วันนี้ 103
เมื่อวานนี้ 298
เดือนนี้ 1,342
ปีนี้ 15,838
รวมทั้งหมด
Record: 2488 (26.05.2022)
( Counter 06-07-2022 )