โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2021-09-14] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 View : 274

[2021-08-30] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 122

[2021-08-10] มาตรการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 158

[2021-08-06] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 70

[2021-08-03] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) View : 115

[2021-07-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) View : 103

[2021-07-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) View : 876

[2021-07-02] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ให้สมาชิกสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป View : 81

[2021-06-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 View : 73

[2021-06-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ View : 88

[2021-06-15] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2564 View : 148

[2021-06-15] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 View : 113

[2021-06-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน และการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 8938

[2021-06-02] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 View : 2196

[2021-05-31] รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 2815

[2021-05-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) ประจำปีการศึกษา 2564 View : 1173

[2021-05-25] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 2691

[2021-05-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) ประจำปีการศึกษา 2564 View : 2358

[2021-05-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 3032

[2021-05-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 5280

[2021-05-21] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 1970

[2021-05-14] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 View : 159

[2021-05-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2) View : 818

[2021-05-02] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 View : 334

[2021-05-02] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 410

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.17

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.15

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.15
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.172.203.87
Online อยู่ : 22
วันนี้ 65
เมื่อวานนี้ 424
เดือนนี้ 965
ปีนี้ 965
รวมทั้งหมด
Record: 468 (27.09.2021)
( Counter 29-09-2021 )