https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

[2024-02-20] รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนหนองไผ่ ด้วยนวัตกรรม KPCP Model View : 118

[2023-09-06] Best Practice รูปแบบส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ 4 ร รุ่งโรจน์โมเดล เพื่อจัดการศึกษารูปแบบ Active Learning View : 176

[2023-03-20] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ GPAS 5 Steps ร่วมกับ STEM เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน 4Cs เรื่อง งานและพลังงาน ชุด ล้อและเพลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร View : 341

[2022-11-18] ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning (เน้นแบบจำลองเป็นฐาน) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชุดโครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร View : 475

[2022-10-07] ชุดกิจกรรมนำความรู้สู่การคิดสร้างสรรค์ ตามกระบวนการ GPAS 5 Steps ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยนางสกุลยา พรมเท้า View : 487

[2022-05-24] การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่งโรจน์ Model โดย นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ View : 907

[2021-12-03] การสอนแบบ Active Learnning : แบบจำลองการทำงานของปอด โดย นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร View : 820

[2020-04-19] คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 20205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ดร.สุรัตน์ชัย พรมเท้า View : 1191

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.239.91.5
Online อยู่ : 1
วันนี้ 18
เมื่อวานนี้ 186
เดือนนี้ 6,008
ปีนี้ 36,622
รวมทั้งหมด
Record: 5305 (26.03.2024)
( Counter 25-04-2024 )