https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-11-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 458/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) View : 18

[2022-11-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 454/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 View : 13

[2022-11-24] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันพระมหาธีรราชเจ้า View : 25

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 438/2565 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด (เพิ่มเติม) View : 21

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 437/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย (เพิ่มเติม) View : 54

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 425/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกดนตรีสากล) View : 34

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 423/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 21

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 422/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ (เพิ่มเติม) View : 30

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 417/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายรักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ค่ายยุวกวี คนรุ่นใหม่ การเขียนบทร้อยกรอง) View : 17

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 362/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน คืนสู่เหย้าชาว ชมพู-ฟ้า สร้างโดมเพื่อน้อง View : 51

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 352/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 View : 15

[2022-11-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 421/2565 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 25

[2022-11-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 416/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 16

[2022-11-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 408/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Active Learning : GPAS 5 STEPS View : 30

[2022-10-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 401/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 View : 47

[2022-10-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 396/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 View : 82

[2022-11-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 391/2565 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 View : 76

[2022-10-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 381/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 View : 67

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 361/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 59

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 360/2565 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 62

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 359/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 77

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 358/2565 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 65

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 322/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม มุทิตา กษิณานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ View : 47

[2022-09-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 300/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 View : 226

[2022-09-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 290/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานวันประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 View : 189

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.201.99.222
Online อยู่ : 3
วันนี้ 153
เมื่อวานนี้ 212
เดือนนี้ 153
ปีนี้ 892
รวมทั้งหมด
Record: 212 (30.11.2022)
( Counter 01-12-2022 )