https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 509/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 110

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 507/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกิจกรรมวัดในโรงเรียน (การทำบุญตักบาตร) ตามโ View : 120

[2022-12-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 492/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565 View : 106

[2022-12-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 493/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรเป็นพลเมืองที่ดี รายวิชา มารยาทที่ดีในสังคม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 View : 108

[2022-12-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 482/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมวันเสาร์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) (เพิ่มเติม) View : 111

[2022-12-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 490/2565 เรื่อง การหมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (เพิ่มเติม) View : 119

[2022-12-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 484-2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 121

[2022-12-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 461/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 2) View : 131

[2022-12-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 434/25656 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 View : 144

[2022-11-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 458/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) View : 125

[2022-11-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 454/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 View : 96

[2022-11-24] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 440/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันพระมหาธีรราชเจ้า View : 105

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 438/2565 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด (เพิ่มเติม) View : 100

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 437/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย (เพิ่มเติม) View : 141

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 425/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกดนตรีสากล) View : 110

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 423/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 99

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 422/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มอำนวยการ (เพิ่มเติม) View : 112

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 417/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายรักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ค่ายยุวกวี คนรุ่นใหม่ การเขียนบทร้อยกรอง) View : 84

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 362/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน คืนสู่เหย้าชาว ชมพู-ฟ้า สร้างโดมเพื่อน้อง View : 141

[2022-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 352/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 View : 85

[2022-11-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 421/2565 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 109

[2022-11-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 416/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 85

[2022-11-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 408/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Active Learning : GPAS 5 STEPS View : 112

[2022-10-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 401/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 View : 133

[2022-10-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 396/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 View : 162

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.226.122.122
Online อยู่ : 6
วันนี้ 169
เมื่อวานนี้ 1,055
เดือนนี้ 1,224
ปีนี้ 19,019
รวมทั้งหมด
Record: 4918 (28.03.2023)
( Counter 02-04-2023 )