https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2023-05-30] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 292/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก View : 8

[2023-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 285/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา View : 11

[2023-05-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 257/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2559-2560 View : 8

[2023-05-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 265/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 View : 37

[2023-05-19] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 264/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 View : 33

[2023-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 21

[2023-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 254/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการของสถานศึกษา View : 25

[2023-05-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 243/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล View : 23

[2023-05-17] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 248/2566 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง View : 47

[2023-05-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 241/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ View : 52

[2023-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 252/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนองไผ่ View : 48

[2023-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 247/2566 เรื่อง การมอบหมายงานบุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 33

[2023-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 256/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 View : 36

[2023-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 250/ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนสถานศึกษา View : 32

[2023-05-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 249-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนระหว่างปีการศึกษา View : 23

[2023-05-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 238/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 View : 40

[2023-05-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 237/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่อเติมเสริมสร้างการรับรู้สู่ร้้วชมพูฟ้า View : 35

[2023-05-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 236/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 View : 32

[2023-05-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 235/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 View : 53

[2023-05-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 217/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) View : 17

[2023-05-09] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 226/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 26

[2023-05-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 229/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) View : 34

[2023-05-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 205/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนหนองไผ่ View : 37

[2023-04-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 210/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน View : 41

[2023-04-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 209/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ View : 37

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.27.143
Online อยู่ : 1
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 326
เดือนนี้ 3,277
ปีนี้ 3,277
รวมทั้งหมด
Record: 1898 (25.05.2023)
( Counter 31-05-2023 )