https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-01-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 714/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม) View : 192

[2024-01-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 713/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีวางศิลาฤกษ์หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ “โดมเพื่อน้อง” View : 172

[2024-01-05] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานตามข้อตกลงการพัฒนางานด้วยโปรแกรม Padlet View : 181

[2023-12-27] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา View : 183

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 718/2566 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 181

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 717/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 190

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 716/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 158

[2023-12-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 715/2566 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 174

[2023-12-26] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 713/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (เพิ่มเติม) View : 134

[2023-12-26] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 712/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม) View : 145

[2023-12-26] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 710/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการนักภูมิศาสตร์น้อย View : 122

[2023-12-26] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 709/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 136

[2023-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 702/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) View : 135

[2023-12-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 697/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 141

[2023-12-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 684/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปีการศึกษา 2566 View : 142

[2023-12-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 660/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส View : 131

[2023-12-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 646/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (เพิ่มเติม) View : 156

[2023-12-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 694/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทะเบียนนักเรียน View : 151

[2023-12-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 696/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 (เพิ่มเติม) View : 149

[2023-12-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 692/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 136

[2023-12-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 649/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคเรียนที่ 2) View : 132

[2023-12-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 679/2566 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 148

[2023-12-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 677/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 162

[2023-12-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 673/2566 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 133

[2023-12-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 617/2566 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 143

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.222.104.206
Online อยู่ : 3
วันนี้ 106
เมื่อวานนี้ 479
เดือนนี้ 1,665
ปีนี้ 1,665
รวมทั้งหมด
Record: 1080 (16.05.2024)
( Counter 18-05-2024 )