https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2023-02-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 104/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ (Nongphai Open House) ปีการศึกษา 2565 View : 7

[2023-02-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 108/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียน View : 20

[2023-01-31] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 102/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 View : 27

[2023-01-31] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 101/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 View : 23

[2023-01-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 89/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิชาการนักภูมิศาสตร์น้อย Junior Geographer Acadamic Camp View : 22

[2023-01-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 86/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 View : 32

[2023-01-20] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 68/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ View : 54

[2023-01-19] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 67/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 37

[2023-01-19] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 66/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 34

[2023-01-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 View : 39

[2023-01-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 18/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 View : 35

[2023-01-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันเชิดชูเกียรติ View : 34

[2023-01-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 16/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 View : 32

[2023-01-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 9/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 32

[2023-01-18] คำสั่งที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร View : 29

[2023-01-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 6/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน View : 24

[2023-01-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 12/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายวิทยาศาสตร์ View : 35

[2023-01-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 7/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 View : 44

[2023-01-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันแนะแนวการศึกษา สานสัมพันธ์ พี่พบน้อง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 View : 48

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.47.240
Online อยู่ : 3
วันนี้ 106
เมื่อวานนี้ 202
เดือนนี้ 1,875
ปีนี้ 9,310
รวมทั้งหมด
Record: 711 (10.01.2023)
( Counter 09-02-2023 )