https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2023-12-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 677/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 4

[2023-12-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 673/2566 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 5

[2023-12-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 617/2566 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 6

[2023-12-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 672/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 5

[2023-11-23] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 650/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 33

[2023-11-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 645/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า View : 20

[2023-11-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 609/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 49

[2023-11-13] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 598/2566 เรื่อง การหมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 38

[2023-11-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 584/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 View : 56

[2023-11-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 580/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 49

[2023-11-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 581/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ View : 49

[2023-11-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 557/2566 เรื่อง การหมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 View : 85

[2023-10-30] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 569/2566 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 64

[2023-10-30] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 567/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 51

[2023-10-30] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 566/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 70

[2023-10-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 570/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ View : 55

[2023-10-26] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 562/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 View : 71

[2023-10-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 558/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 View : 56

[2023-10-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 556/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 71

[2023-10-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 555/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัดในโรงเรียน (การทำบุญตักบาตร) ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2566 View : 60

[2023-10-19] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 551/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 View : 84

[2023-10-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 548/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) View : 81

[2023-10-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 528/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 85

[2023-10-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 532/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคณิตศาตร์ View : 88

[2023-10-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 530/2566 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) View : 105

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.220.249.141
Online อยู่ : 2
วันนี้ 29
เมื่อวานนี้ 340
เดือนนี้ 369
ปีนี้ 6,204
รวมทั้งหมด
Record: 681 (09.11.2023)
( Counter 02-12-2023 )