โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-06-30] แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต View : 14

[2022-04-27] การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา View : 70

[2022-03-06] โปรแกรมสำหรับครูเพื่อการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และแบบประเมการการคิด (Active Learning) ใหม่ View : 172

[2022-01-28] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2564 View : 283

[2021-12-14] แบบคำร้องขอเรียนซ้ำและบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน View : 210

[2021-11-19] รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) View : 247

[2021-09-27] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 354

[2021-07-15] บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล แลละการนิเทศการเรียนการสอน View : 441

[2021-05-27] รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2564 View : 702

[2021-05-27] รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 394

[2021-06-10] การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 482

[2021-05-03] แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต View : 581

[2021-04-25] บันทึกนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 View : 432

[2021-02-08] แบบบันทึกนิเทศการเรียนการสอน View : 464

[2020-11-22] โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย View : 548

[2020-11-22] โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น View : 553

[2020-08-04] เข้าใจสมรรถนะง่าย ๆ ฉบับประชาชน View : 414

[2020-08-04] แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน View : 375

[2020-05-26] เอกสาร นโยบายและจุดเน้น สพม.40 View : 940

[2020-05-19] เอกสารการทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล View : 1022

[2020-04-19] เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ View : 820

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.192.65.228
Online อยู่ : 3
วันนี้ 126
เมื่อวานนี้ 298
เดือนนี้ 1,365
ปีนี้ 15,861
รวมทั้งหมด
Record: 2488 (26.05.2022)
( Counter 06-07-2022 )