โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2021-09-27] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 6

[2021-07-15] บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล แลละการนิเทศการเรียนการสอน View : 175

[2021-05-27] รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2564 View : 192

[2021-05-27] รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 156

[2021-06-10] การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 192

[2021-05-03] แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต View : 308

[2021-04-25] บันทึกนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 View : 165

[2021-02-08] แบบบันทึกนิเทศการเรียนการสอน View : 253

[2020-11-22] โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย View : 293

[2020-11-22] โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น View : 327

[2020-08-04] เข้าใจสมรรถนะง่าย ๆ ฉบับประชาชน View : 241

[2020-08-04] แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน View : 220

[2020-05-26] เอกสาร นโยบายและจุดเน้น สพม.40 View : 693

[2020-05-19] เอกสารการทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล View : 809

[2020-04-19] เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ View : 602

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.17

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.15

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.15
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.172.203.87
Online อยู่ : 5
วันนี้ 153
เมื่อวานนี้ 424
เดือนนี้ 1,053
ปีนี้ 1,053
รวมทั้งหมด
Record: 468 (27.09.2021)
( Counter 29-09-2021 )