https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-07-02] แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (แบบ นร./กสศ.01) View : 43

[2024-02-15] รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในงานเชิดชูเกียรติ-ปีการศึกษา-2566 View : 341

[2024-01-03] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๖) View : 350

[2023-10-19] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร View : 580

[2023-06-01] แบบคัดกรอง นร.01 ภาคเรียนที่ 1-2566 View : 558

[2023-02-20] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 View : 3341

[2023-01-22] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ พุทธราช 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2566) View : 630

[2022-01-22] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรกและการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 994

[2022-01-07] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 987

[2021-12-31] รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา แบบไม่เป็นทางการ View : 1083

[2021-12-29] ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน พ.ศ. 2563 View : 984

[2021-12-29] หนังสือแจ้งสาเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 View : 943

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 853

[2021-12-28] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ View : 881

[2021-12-17] ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ View : 872

[2021-12-17] ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง View : 787

[2021-12-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนแบบบัญชีรายชื่อ View : 757

[2021-12-09] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 View : 773

[2021-06-24] ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนแบบบูรณาการโรงเรียนหนองไผ่ View : 903

[2020-10-06] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ ว่าด้วยการปกครองนักเรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 View : 1853

[2020-09-22] ข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2563 View : 1090

[2020-07-09] ระเบียบโรงเรียนหนองไผ่ว่าด้วยการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ พ.ศ. 2563 View : 1195

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.210.151.5
Online อยู่ : 7
วันนี้ 97
เมื่อวานนี้ 300
เดือนนี้ 5,619
ปีนี้ 5,991
รวมทั้งหมด
Record: 460 (11.07.2024)
( Counter 18-07-2024 )