โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

แบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

  •  บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง => DOC | PDF
  •  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ => DOC | PDF
  •  บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่าหาหนะเหมาจ่าย => DOC | PDF
  •  ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร => DOC | PDF
  •  แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) => DOC | PDF
  •  แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล => DOC | PDF
  •  แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร => DOC | PDF
  •  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน => DOC | PDF
  •  ใบสำคัญรับเงิน => DOC | PDF
  •  บันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงิน => DOC | PDF

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แบบฟอร์มเอกสาร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ วันที่ : 05 ก.ค. 65 เผยแพร่โดย : Webmaster View : 105
ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.238.252.196
Online อยู่ : 4
วันนี้ 258
เมื่อวานนี้ 247
เดือนนี้ 6,700
ปีนี้ 28,530
รวมทั้งหมด
Record: 2488 (26.05.2022)
( Counter 18-08-2022 )