https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-07-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 214/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมอบรม โครงการอบรมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 239

[2022-07-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 206/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 230

[2022-07-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 205/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอารยเกษตร สีบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง View : 297

[2022-07-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 189/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา View : 236

[2022-06-23] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 173/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 View : 262

[2022-06-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 174-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ View : 242

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 171/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ View : 238

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 170/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ) View : 227

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 169/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปีการศึกษา 2565 View : 222

[2022-06-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 148/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET Classroom) View : 236

[2022-06-15] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 158/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ View : 205

[2022-06-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 141/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม View : 231

[2022-06-14] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 124/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 View : 208

[2022-06-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูโรงเรียนหนองไผ่ไปราชการ (เยี่ยมบ้านนักเรียน) View : 243

[2022-06-10] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 104/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน View : 265

[2022-06-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 130/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้บัญชาการลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 View : 227

[2022-06-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 140/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ View : 219

[2022-05-31] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 139/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก View : 224

[2022-05-31] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 128/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการทดลองสอน View : 231

[2022-05-31] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 127/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสังเกตการสอน View : 243

[2022-05-31] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 126/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูพี่เลี้ยงรับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู View : 232

[2022-05-26] คำสั่งโรงเรียหนองไผ่ ที่ 102/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ View : 253

[2022-05-26] คำสั่งโรงเรียหนองไผ่ ที่ 101/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล View : 258

[2022-05-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 112/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำสถานศึกษา View : 250

[2022-05-24] คำสั่งโรงเรียนหนองไ่ผ่ ที่ 123/2565 เรื่อง การมอบหมายงานบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ View : 271

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.47.240
Online อยู่ : 5
วันนี้ 103
เมื่อวานนี้ 202
เดือนนี้ 1,872
ปีนี้ 9,307
รวมทั้งหมด
Record: 711 (10.01.2023)
( Counter 09-02-2023 )