https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-11-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 391/2565 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 View : 128

[2022-10-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 381/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 View : 110

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 361/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 100

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 360/2565 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 102

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 359/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 123

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 358/2565 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 101

[2022-10-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 322/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม มุทิตา กษิณานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ View : 85

[2022-09-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 300/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 View : 280

[2022-09-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 290/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานวันประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 View : 234

[2022-08-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 268/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 View : 201

[2022-08-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 246/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน View : 231

[2022-08-05] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 239/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ View : 253

[2022-08-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 247/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 View : 244

[2022-07-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 237/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณและจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณในระดับชั้นเรียน View : 261

[2022-07-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 234/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรพี View : 249

[2022-07-18] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 228/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 View : 250

[2022-07-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 221/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเส้นทางพิชิตฝันสร้างสรรค์ความรู้สู่การสอบ TCAS66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 View : 330

[2022-07-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 217/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา View : 214

[2022-06-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 199/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงงานป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) View : 210

[2022-06-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 196/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ และประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดสำหรับสมาชิกยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 View : 203

[2022-06-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 193/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ แก้ไขเพิ่มเติม View : 216

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 180/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 214

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 179/2565 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 219

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 178/2565 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 176

[2022-06-21] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 177/2565 เรื่อง การรักษาความสะอาดอาคารเคียงธรรมของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 167

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.47.240
Online อยู่ : 1
วันนี้ 119
เมื่อวานนี้ 202
เดือนนี้ 1,888
ปีนี้ 9,323
รวมทั้งหมด
Record: 711 (10.01.2023)
( Counter 09-02-2023 )