สี

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม
1.  สีแดง 19 15 14 48
2.  สีเขียว 18 19 20 57
3.  สีเหลือง 18 14 15 47
4.  สีม่วง 15 21 21 57
เกียรติบัตรนักกีฬา

ไผ่ทองเกมส์

สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 321 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 301 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 312 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 308 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,242 คน

Copyright © 2016 - 2023 โรงเรียนหนองไผ่
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นายราชัย แก้วยศ และ นายชัยชนะ ทองมา ครู โรงเรียนหนองไผ่
Valid XHTML 1.0 Transitional