https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2022-02-07] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 31/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 View : 315

[2022-02-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันมาฆบูชา View : 322

[2022-02-03] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 View : 341

[2022-02-02] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 28/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัดในโรงเรียน (การทำบุญตักบาตร) ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2564 View : 367

[2022-02-01] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 370

[2022-01-31] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกล View : 338

[2022-01-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 22/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ View : 329

[2022-01-28] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 21/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 318

[2022-01-25] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 17/2565 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) View : 322

[2022-01-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 View : 334

[2022-01-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 View : 328

[2022-01-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดประชุมสภานักเรียนครั้งแรกและการกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน ปีการศึกษา 2564 View : 313

[2022-01-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 View : 332

[2022-01-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม สุขสันครอบครัวไผ่ทอง (เพิ่มเติม) View : 313

[2022-01-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม สุขสันต์ครอบครัวไผ่ทอง View : 353

[2022-01-22] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานฝัน ฉันจะเป็นครู View : 306

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.47.240
Online อยู่ : 5
วันนี้ 103
เมื่อวานนี้ 202
เดือนนี้ 1,872
ปีนี้ 9,307
รวมทั้งหมด
Record: 711 (10.01.2023)
( Counter 09-02-2023 )