https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-10-15] 79/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 View : 606

[2020-10-15] 76/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวัดในโรงเรียน View : 546

[2020-10-15] 73/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 View : 572

[2020-10-15] 72/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 View : 587

[2020-10-15] 71/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะวันมาฆบูชา View : 569

[2020-10-15] 68/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม วันตรุษจีน View : 564

[2020-10-15] 66/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่วยยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 View : 560

[2020-10-15] 65/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 585

[2020-10-15] 63/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายจิตอาสาสภานักเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 View : 581

[2020-10-15] 62/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการทดสอบ O-NET View : 581

[2020-10-15] 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English Singing Contest View : 636

[2020-10-15] 54/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพิธีกล่าวคำปฏิญาณของลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร View : 604

[2020-10-15] 52/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 View : 611

[2020-10-15] 48/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร View : 582

[2020-10-15] 45/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ปีการศึกษา 2561 View : 611

[2020-10-15] 42/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร View : 563

[2020-10-15] 41/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร View : 585

[2020-10-15] 40/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกประธานกรรมการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองไผ่ View : 609

[2020-10-15] 34/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลลูกเสือเนตรนารีเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 View : 648

[2020-10-15] 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงานส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน View : 585

[2020-10-15] 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน View : 591

[2020-10-15] 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 View : 571

[2020-10-15] 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ View : 750

[2020-10-15] 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานวินัยนักเรียน View : 599

[2020-10-15] 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 View : 562

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.220.249.141
Online อยู่ : 3
วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 340
เดือนนี้ 366
ปีนี้ 6,201
รวมทั้งหมด
Record: 681 (09.11.2023)
( Counter 02-12-2023 )