https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-10-16] 270/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 View : 416

[2020-10-16] 268/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ View : 432

[2020-10-16] 266/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมนำอาเซียน View : 431

[2020-10-16] 265/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการปลูกป่านิเวศ ป่านิเวศรวมใจ ไผ่ทองสามัคคี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว View : 444

[2020-10-16] 264/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 View : 495

[2020-10-16] 263/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 View : 420

[2020-10-16] 261/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ View : 426

[2020-10-16] 256/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารประจำอาคารเรียนและอาคารสำนักงาน View : 434

[2020-10-16] 255/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา View : 431

[2020-10-16] 252/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจเยี่ยมบ้านพักครู View : 415

[2020-10-16] 248/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) View : 429

[2020-10-16] 245/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) View : 432

[2020-10-16] 244/2562 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) View : 432

[2020-10-16] 243/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้นำยุวกาชาดประจำหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนหนองไผ่ ประจำปีการศึกษา 2562 View : 489

[2020-10-16] 238/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวินัยนักเรียนประจำเดือน ปีการศึกษา 2562 View : 421

[2020-10-16] 237/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันแนะแนวการศึกษา สานสัมพันธ์ พี่พบน้อง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 View : 421

[2020-10-16] 234/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 View : 434

[2020-10-16] 233/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2562 View : 450

[2020-10-16] 231/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นสังเกตการณ์สอน View : 427

[2020-10-16] 229/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปีการศึกษา 2562 View : 445

[2020-10-16] 228/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ View : 410

[2020-10-16] 227/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองพันชมพูฟ้า View : 449

[2020-10-16] 224/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นสังเกตการณ์สอน View : 428

[2020-10-16] 223/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 View : 430

[2020-10-16] 222/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 View : 434

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.47.240
Online อยู่ : 2
วันนี้ 118
เมื่อวานนี้ 202
เดือนนี้ 1,887
ปีนี้ 9,322
รวมทั้งหมด
Record: 711 (10.01.2023)
( Counter 09-02-2023 )