https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-10-15] 174/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 View : 418

[2020-10-15] 172/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน View : 444

[2020-10-15] 164/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 View : 435

[2020-10-15] 157/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) View : 460

[2020-10-15] 155/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรห้องธุรการ View : 421

[2020-10-15] 154/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) View : 403

[2020-10-15] 145/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) View : 413

[2020-10-15] 143/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด สาวกระดังงาลนไฟ มัดใจหนุ่มสวนมะม่วงควงกันไปวัด ประจำปี 2562 View : 412

[2020-10-15] 140/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ความเสียหายจากภัยพิบัติ View : 402

[2020-10-15] 136/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ในการรับการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน View : 404

[2020-10-15] 121/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยุวอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการตามโครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชาติ Miracle of Life ประจำปี 2562 View : 418

[2020-10-15] 120/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ KTB Corporate Online View : 418

[2020-10-15] 117/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 View : 422

[2020-10-15] 114/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ View : 408

[2020-10-15] 113/2562 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 415

[2020-10-15] 112/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 419

[2020-10-15] 110/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการทดสอบ O-NET View : 426

[2020-10-15] 98/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารและเจ้าหน้าที่ขายและรับซอง View : 474

[2020-10-15] 97/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน View : 419

[2020-10-15] 96/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 View : 446

[2020-10-15] 95/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 View : 410

[2020-10-15] 93/2562 เรื่อง การมอบหมายงานหน้าที่พิเศษ View : 413

[2020-10-15] 89/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 View : 402

[2020-10-15] 81/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 View : 416

[2020-10-15] 80/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครงการจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 View : 426

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.47.240
Online อยู่ : 2
วันนี้ 118
เมื่อวานนี้ 202
เดือนนี้ 1,887
ปีนี้ 9,322
รวมทั้งหมด
Record: 711 (10.01.2023)
( Counter 09-02-2023 )