https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2020-10-16] 337/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนหนองไผ่สู่สากล ประจำปีการศึกษา 2562 Open Academic House Nongphai School into International Community 2019 View : 424

[2020-10-16] 333/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรพี View : 416

[2020-10-16] 330/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 View : 405

[2020-10-16] 328/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English Singing Contest View : 423

[2020-10-16] 324/2562 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ประธานและรองประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 View : 397

[2020-10-16] 319/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดการฝึกและไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 View : 410

[2020-10-16] 308/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ View : 423

[2020-10-16] 302/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2562 View : 403

[2020-10-16] 301/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) View : 432

[2020-10-16] 300/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว View : 414

[2020-10-16] 294/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกขับขี่อย่างปลอดภัย ตามโครงการถนนปลอดภัย View : 420

[2020-10-16] 293/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายอบรมเยาวชน เยาวชนคนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 View : 426

[2020-10-16] 292/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 View : 409

[2020-10-16] 290/2562 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูอาสาสมัครชาวจีน) View : 428

[2020-10-16] 286/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำโครงงานคุณธรรมให้กับนักเรียนใหม่ View : 439

[2020-10-16] 285/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม View : 419

[2020-10-16] 284/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 View : 444

[2020-10-16] 283/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน View : 406

[2020-10-16] 281/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ว 21 View : 422

[2020-10-16] 280/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภานักเรียนมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 View : 411

[2020-10-16] 277/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรครูชาย View : 417

[2020-10-16] 277/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดสมาชิกยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 View : 410

[2020-10-16] 276/2562 เรื่อง การอยู่เวรระหว่างวันหยุด View : 400

[2020-10-16] 275/2562 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ของลูกจ้างประจำ View : 405

[2020-10-16] 271/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม View : 416

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายวิษรุตต์  เมืองทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่


 

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.236.47.240
Online อยู่ : 2
วันนี้ 99
เมื่อวานนี้ 202
เดือนนี้ 1,868
ปีนี้ 9,303
รวมทั้งหมด
Record: 711 (10.01.2023)
( Counter 09-02-2023 )