https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-03-04] คำสั่งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนหนองไผ่ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1 – A2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น View : 100

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 91/2567 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 130

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 84/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota) View : 119

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 78/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 132

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 70/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียน View : 109

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 43/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ View : 132

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 60/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร View : 138

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 40/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 View : 195

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 39/2567 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน View : 136

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 21/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ View : 160

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 20/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 135

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 22/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันมาฆบูชา View : 133

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Stop Bully Start With Us View : 102

[2024-03-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 View : 123

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.222.104.206
Online อยู่ : 3
วันนี้ 127
เมื่อวานนี้ 479
เดือนนี้ 1,686
ปีนี้ 1,686
รวมทั้งหมด
Record: 1080 (16.05.2024)
( Counter 18-05-2024 )