สี

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม
1.  สีแดง 19 15 14 48
2.  สีเขียว 18 19 20 57
3.  สีเหลือง 18 14 15 47
4.  สีม่วง 15 21 21 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
1. วิ่ง 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1-2
2. วิ่ง 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1-2
3. วิ่ง 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3-4
4. วิ่ง 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3-4
5. วิ่ง 100 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5-6
6. วิ่ง 100 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5-6
7. วิ่ง 200 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1-2
8. วิ่ง200 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1-2
9. วิ่ง 200 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3-4
10. วิ่ง 200 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3-4
11. วิ่ง 200 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5-6
12. วิ่ง 200 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5-6
13. วิ่ง 400 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.1-2
14. วิ่ง 400 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.1-2
15. วิ่ง 400 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3-4
16. วิ่ง 400 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3-4
17. วิ่ง 400 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5-6
18. วิ่ง 400 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5-6
19. วิ่ง 800 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.3-4
20. วิ่ง 800 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.3-4
21. วิ่ง 800 เมตร ชาย ระดับชั้น ม.5-6
22. วิ่ง 800 เมตร หญิง ระดับชั้น ม.5-6
23. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 100 ชาย ระดับชั้น ม.1-2
24. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 100 หญิง ระดับชั้น ม.1-2
25. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 100 ชาย ระดับชั้น ม.3-4
26. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 100 หญิง ระดับชั้น ม.3-4
27. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 100 ชาย ระดับชั้น ม.5-6
28. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 100 หญิง ระดับชั้น ม.5-6
29. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 400 ชาย ระดับชั้น ม.3-4
30. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 400 หญิง ระดับชั้น ม.3-4
31. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 400 ชาย ระดับชั้น ม.5-6
32. วิ่ง ผลัด 4 คูณ 400 หญิง ระดับชั้น ม.5-6
33. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ต้น
34. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น
35. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย
36. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย
37. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ต้น
38. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น
39. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย
40. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย
41. ฟุตบอล ชาย ม.ต้น
42. ฟุตบอล ชาย ม.ปลาย
43. ฟุตบอล หญิง รวม
44. ฟุตซอล ชาย ม.ต้น
45. ฟุตซอล หญิง ม.ต้น
46. ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย
47. ฟุตซอล หญิง ม.ปลาย
48. บาสเกตบอล ชาย ม.ต้น
49. บาสเกตบอล หญิง ม.ต้น
50. บาสเกตบอล ชาย ม.ปลาย
51. บาสเกตบอล หญิง ม.ปลาย
52. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น
53. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ต้น
54. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ปลาย
55. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ปลาย
56. วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น
57. วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น
58. วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย
59. วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย
60. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ต้น
61. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ต้น
62. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย
63. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ปลาย
64. เปตอง ชาย ม.ต้น
65. เปตอง หญิง ม.ต้น
66. เปตอง ชาย ม.ปลาย
67. เปตอง หญิง ม.ปลาย
68. Sport Dance
69. กีฬาพื้นบ้าน ลูกโป่งน้ำ
70. กีฬาพื้นบ้าน หนีบลูกบอล
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 321 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 301 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 312 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 308 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,242 คน

Copyright © 2016 - 2023 โรงเรียนหนองไผ่
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นายราชัย แก้วยศ และ นายชัยชนะ ทองมา ครู โรงเรียนหนองไผ่
Valid XHTML 1.0 Transitional