โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2021-09-27] ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 77

[2021-07-15] บันทึกข้อความ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล แลละการนิเทศการเรียนการสอน View : 196

[2021-05-27] รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2564 View : 212

[2021-05-27] รายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 174

[2021-06-10] การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 View : 215

[2021-05-03] แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต View : 324

[2021-04-25] บันทึกนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 View : 203

[2021-02-08] แบบบันทึกนิเทศการเรียนการสอน View : 268

[2020-11-22] โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย View : 310

[2020-11-22] โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น View : 343

[2020-08-04] เข้าใจสมรรถนะง่าย ๆ ฉบับประชาชน View : 249

[2020-08-04] แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน View : 229

[2020-05-26] เอกสาร นโยบายและจุดเน้น สพม.40 View : 713

[2020-05-19] เอกสารการทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล View : 827

[2020-04-19] เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ View : 615

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางดวงตะวัน  นามา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.10

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.09
Page โรงเรียนหนองไผ่
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.239.50.33
Online อยู่ : 1
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้ 1,265
เดือนนี้ 1,781
ปีนี้ 1,781
รวมทั้งหมด
Record: 1265 (20.10.2021)
( Counter 21-10-2021 )