https://itec.tamu.edu/wp-content/uploads/2022/08/ โรงเรียนหนองไผ่ [Nongphai School] จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์

โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nongphai.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5678-1622 หมายเลขโทรสาร  0-5678-1623

แสดงรายการทั้งหมด

[2024-02-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 91/2567 เรื่อง การมอบหมายงานปฏิบัติการสอนให้ข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) View : 27

[2024-02-16] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 84/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota) View : 30

[2024-02-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 78/2567 เรื่อง การมอบหมายงานกลุ่มงานวิชาการ (เพิ่มเติม) View : 37

[2024-02-06] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 70/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอาเซียน View : 34

[2024-01-29] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 43/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ View : 53

[2024-01-27] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 60/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เปิดประตูสู่แดนมังกร View : 59

[2024-01-24] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 40/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 View : 66

[2024-01-19] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 39/2567 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียน View : 62

[2024-01-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 21/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ View : 78

[2024-01-12] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 20/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหนองไผ่ View : 61

[2024-01-11] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 22/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันมาฆบูชา View : 76

[2024-01-08] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Stop Bully Start With Us View : 51

[2024-01-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 View : 73

[2024-01-04] คำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานด้วยโปรแกรม Padlet View : 63

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นางทาริกา  วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

นายจิตรภณ  ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

Page โรงเรียนหนองไผ่
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 44.222.218.145
Online อยู่ : 4
วันนี้ 65
เมื่อวานนี้ 187
เดือนนี้ 8,345
ปีนี้ 16,941
รวมทั้งหมด
Record: 1273 (14.02.2024)
( Counter 26-02-2024 )