สี

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม
1.  สีม่วง 22 17 16 55
2.  สีเหลือง 18 14 21 53
3.  สีแดง 16 16 13 45
4.  สีเขียว 11 20 17 48
เลือกชนิดกีฬา
47 . ฟุตซอล หญิง ม.ปลาย (ยังไม่ประกาศผล)
69 . กีฬาพื้นบ้าน ลูกโป่งน้ำ (ยังไม่ประกาศผล)
70 . กีฬาพื้นบ้าน หนีบลูกบอล (ยังไม่ประกาศผล)
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 267 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 256 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 304 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 269 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,096 คน

Copyright © 2016 - 2024 โรงเรียนหนองไผ่
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
นายราชัย แก้วยศ และ นายนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองไผ่
Valid XHTML 1.0 Transitional