เปิดแล้ว 1 พ.ย. 2560 ปล.ให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
กำหนดการสอบแก้ตัว
นักเรียนสามารถสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-16 พ.ย. 60 ครูประจำวิชารายงานผล วันที่ 17 พ.ย.60 กรณีสอบไม่ผ่าน ให้เรียนซ้ำ
คืนสู่เหย้าชาวชมพูฟ้า วันเสาร์ที่ 9 ธันวามคม 2560 รายได้จัดสร้างซุ้มทางเดินเข้าโรงเรียน ,สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ครูจตุรงค์ 083-2189165 ครูน้ำอ้อย 089-2692505
นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม!! โครงการค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ สพม.40

รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2560
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2560
1. มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊ก!!
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2/2560
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
ตารางสอนสำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2560 คลิ๊ก!! Cr : Admin Date :31-10-2560
เว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคเหนือ คลิ๊ก!!